05137505

قوانین کنسلی بلیط های داخلی چارتری و سیستمی

92 14 آبان 1398
قوانین کنسلی بلیط های داخلی چارتری و سیستمی
قوانین کنسلی بلیط های داخلی چارتری و سیستمی
در صورتی که بخواین بلیطتون رو کنسل کنین هر شرکت هواپیمایی با توجه به نرخ و زمان اعلام کنسلی و کلاس پروازی خریداری شده قوانین خاص خودش رو داره.
میزان جریمه پرواز های سیستمی طبق بخشنامه خود ایرلاین هست که می تونین داخل جدول پایین صفحه مشاهده کنین.
در مورد بلیط های چارتر درصد جریمه طبق قوانین اعلام شده چارترکننده هست که برای هر مسیر متفاوته. پس از کنسلی بلیط مبلغ جریمه از بلیط کسر میشه و باقیموندش بین 48 تا 72 ساعت کاری به حسابتون واریز میشه.
اگر پرواز از سمت ایرلاین باطل بشه یا تاخیر پیش از دو ساعت بخوره و از بلیط استفاده نکنین شامل جریمه کنسلی نمیشه و میتونین درخواست استرداد کل مبلغ بلیط را بزنین. برای انجام این کار و استرداد کل مبلغ، ارائه بلیط مهر شده از ایستگاه مبدا شرکت مربوطه الزامی هست.
در صورت تعجیل پرواز توسط ایرلاین، میتونین با اعلام عدم تمایل به استفاده از بلیط برای استرداد کل وجه اقدام کنین.
اگر از پرواز رد شد و ازش استفاده نکردین (no show) با توجه به قوانین ایرلاین و چارترکننده میتونین با جریمه استردادش کنین.

قوانین خرید پرواز اتصالی (connection)

در صورتی که قصد خرید دوتا پرواز به صورت متوالی را دارین، باید بین رسیدن پرواز اول به مقصد و حرکت پرواز دوم حداقل 3 ساعت فاصله باشه در غیر این صورت اگر از نرسیدن به پرواز دوم به خاطر کنسلی و یا تاخیر پرواز اول خسارت بخورین به عهده خودتونه و ما (یه جا دیگه) شرمندتون میشیم و مسئولیتی در قبال استرداد بلیط دوم نداریم.

قوانین کنسلی بلیط رفت و برگشت داخلی

طبق قوانین 14 جانبه بین ایرلاین ها و بر اساس قوانین داخلی هر ایرلاین ،در صورتیکه بلیط پرواز به صورت رفت و برگشت بخرین و یک مسیر پروازی توسط ایرلاین لغو بشه و یا تاخیر و تعجیل بیش از دو ساعت داشته باشه و از پرواز انصراف بدین قوانین زیر برای کنسل کردن مسیر دیگه پرواز برقراره :
  • در صورتی که پرواز رفت و یا برگشتتون ایران ایر ، اسمان ، کاسپین ، ماهان ، آتا باشه و فاصله پرواز رفت و برگشت کمتر از 3 روز باشه، پرواز برگشت بدون جریمه استرداد میشه.
  • در صورتی که پرواز رفت و یا برگشتتون قشم ایر ، کیش ایر ، کارون، سپهران باشه و فاصله پرواز رفت و برگشت کمتر از 48 ساعت باشه ، پرواز برگشت بدون جریمه استرداد میشه.
  • در صورتی که پرواز رفت و یا برگشتتون تابان ، معراج ، ساها باشه و فاصله پرواز رفت و برگشت کمتر از 24 ساعت باشه، پرواز برگشت بدون جریمه استرداد میشه.
  • هواپیمایی زاگرس و ایرتور جز توافقنامه 14 جانبه نیستن پس پرواز های این دو ایرلاین شامل این قانون نمیشه. اگر یک مسیر پرواز لغو و یا تاخیر و تعجیل بیش از دو ساعت داشته باشه ، مسیر دیگر با جریمه استرداد میشه.
  • در صورتی که بلیط رفت و یا برگشت هواپیمایی کیش ایر باشه ، این ایرلاین فقط در صورتیکه هر دو بلیت رفت و برگشت توسط ما(یه جا دیگه) صادر شده باشه و هر دو بلیط سیستمی باشه قانون 14 جانبه را اجرا میکنه.

جدول میزان جریمه پروازهای سیستمی طبق بخشنامه خود ایرلاین

آخرین بروز رسانی : 1398/06/27(ردیف های سبز رنگ بروز شده اند)
چاپ جدولذخیره جدول
  ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  آسمان U W R X V M Q N Y S O 20% 40%
D I Z A 15% 30%
L H K B 30% 60%
  ماهان S X T V Q P R Y B 10% 30% 50%
L 15% 40% 50%
I 20% 40% 50%
N 20% 50% 70%
C 30% 40% 70%
W WW WA 20% 50% 70%
U 90% 95%
  تابان Y R V Z L M A I P F K D N 20% 30% 40% 50%
B W J S O Q E U H X 100%
  قشم ایر به غیر از N R K 5% 10% 30% 50%
N R K 100%
  کاسپین W WF WB N NF NB X S SF H HF
P PF PB R RF RB RH RD RE JD
JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q
QF QB QH QD
30% 50%
M 40% 70%
K KF L LF LB LH 50% 80%
V A F U D IF IB IH IE I 100%
  کارون همه 30% از ۱۲ ظهر روز قبل پرواز تا 2 ساعت به پرواز %50 از 2 ساعت مانده به پرواز به بعد %65
  کیش ایر J C Y H V R D 20% تا 24 ساعت قبل از پرواز 40% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
Q M N L O 25% تا 24 ساعت قبل از پرواز 50% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
  تفتان همه 15% 25% 40% 55% 60%
  زاگرس Z X F(اکونومی) 10% 15% 20% 30%
I T U A(اکونومی) 15% 20% 30% 40%
B D E S(اکونومی) 25% 30% 40% 50%
M N R (اکونومی) 35% 40% 50% 70
H Q L(اکونومی) 45% 50% 60% 80%
P V Y K (اکونومی) 50% 100%
W 100%
  ایران ایر L, X, N, M, K, Q, V, S, Y, I, C, J 30% 60%
  ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد
  آتا همه 30% 50% 60%
  ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) 48 ساعت قبل از پرواز 24 ساعت قبل از پرواز تا 12 ساعت قبل از پرواز از 12 ساعت قبل از پرواز، تا یک هفته بعد از پرواز در صورت درخواست
  سپهران همه 30% 40% 50% 75%
  ایرلاین شناسه نرخی ( کلاس ) از زمان صدور تا 4 ساعت قبل پرواز (تغییر تاریخ) از زمان صدور تا 4 ساعت قبل پرواز (کنسلی) از 4 ساعت قبل پرواز به بعد(از دست دادن پرواز)
  معراج P ندارد ندارد ندارد
Y 50% 50% 70%
B 40% 50% 60%
M 30% 40% 60%
H 30% 30% 50%
  ایرلاین قیمت بلیط تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز جا ماندن از پرواز
  ایران ایر تور
500.000 تومان و بالاتر 20% 30% 40% 50%
300.000 الی 499.000 تومان 30% 40% 50% 60%
155.000 الی 299.000 تومان 30% 40% 60% 70%
154.000 تومان و پایین تر 30% 40% 70% 80%
  ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) از زمان صدور تا 12 ظهر سه روز قبل از پرواز از 12 ظهر سه روز تا 12 ظهر دو روز قبل از پرواز از 12 ظهر دو روز تا 12 ظهر روز قبل از پرواز از 12 ظهر روز قبل تا بعد از پرواز و NO-SHOW
  *وارش M V U P S R 40% 50% 60% 80%
W L K Q Y N H I 60% 70% 80% 95%
  از زمان صدور تا 12 ظهر سه روز قبل از پرواز از 12 ظهر سه روز تا 2 ساعت قبل از پرواز از 2 ساعت پیش از پرواز تا زمان پرواز و NO-SHOW
UU VV MM LL KK QQ PP SS RR WW (مخصوص فروش آنلاین هواپیمایی وارش) 10% 30% 50%
NN II HH(مخصوص مسیر تهران-ساری-تهران) 100%

* شرایط استرداد پروازهای داخلی هواپیمایی وارش به غیر از مسیرهای از/به کیش و قشم.

قوانین کنسلی بلیط های داخلی چارتری و سیستمی قوانین کنسلی بلیط های داخلی چارتری و سیستمی
مطالب مرتبط